VIENTO | Startpagina | Contact | Bestelling Filters | Sitemap |  
     
 
Over Viento
Ventileren
Balansventilatie
Installatie
Projecten
Fotogalerij
Warmtepomp
Tips
Links
Warmtepomp

Werking

Een warmtepompsysteem bestaat steeds uit 3 componenten:
 • de warmtebron (grondwater, bodem of lucht)
 • de warmtepomp
 • het warmteafgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming en/of sanitair tapwater)

De warmtebron: een gesloten sonde (EP-flexibel) wordt in de bodem gebracht tot op mogelijks 120 m. In de sonde bevindt zich een mengsel van water en glycol (anti-vries). Een pomp zorgt ervoor dat dit mengsel rondgestuurd wordt. Het mengsel heeft steeds een kwasi constante temperatuur wanneer dit uit de diepte komt nl +/- 8C. Deze constante temperatuur gaat zijn warmte afgeven aan de warmtepomp via een warmtewisselaar.

De warmtepomp: het warmtedragend medium (momenteel R407C; chloorvrij) in de warmtepomp neemt via de warmtewisselaar (verdamper) de temperatuur van het glycolmengsel aan nl. +/- 8C op deze temperatuur verdampt dit medium en neemt uiteraard enorm veel energie op. Via een compressor wordt dit gas op hoge druk gebracht waardoor de temperatuur sterk stijgt, dit kan oplopen tot 60C (cfr. oppompen fietsband). Het gas wordt dan door een tweede warmtewisselaar (de condensor) gestuurd en geeft de warmte af aan het warmteafgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming en/of tapwater). Via een een expansieventiel wordt een drukval gecreerd en wordt het medium terug vloeibaar.

Het warmteafgiftesysteem: in de condensor van de warmtepomp neemt het tapwater en/of het water van de CV de temperatuur aan van het warmtedragend medium (afhankelijk van de regeling : 40C tot 60C).

Voordelen

 • Zeer laag energieverbruik (1kWh wordt omgezet in 4 kWh, alleen de compressor en de circulatiepomp van de sonde verbruikt energie).
 • Geen schouw nodig.
 • Door een eenvoudige omschakeling kan er in de zomer bijna (energie van 2 kleine circulatiepompen) gratis gekoeld worden.
 • Vergt geen onderhoud. Eenmaal een warmtepomp goed afgesteld is, is onderhoud overbodig.
 • Milieuvriendelijk: 50 % minder CO2 uitstoot ten opzichte van een stookolieinstallatie, 35 % minder CO2 uitstoot ten opzichte van een gasinstallatie.
 • Zeer lange levensduur.
 • Geen stookolieopslagtank vereist.
 • De meerinvestering (ten op zichte van een gasinstallatie) bij aankoop verdient zich terug op ongeveer 5 jaar.

Voor meer info over warmtepompen, zie Klimaterra.

 
  Softicon WebDesign Copyright 2008 Viento bvba - Alle rechten voorbehouden